Moją ideą jest wspieranie każdego uczestnika tego projektu, tak by poczuł korzyści wypływające z współpracy. Bo jako aktywny marketingowiec, mogę ci zaoferować więcej niż inni w tym projekcie. Dzięki czemu twoje dochody będą zdecydowanie większe. Poniżej będę zamieszczał kolejno wszystkie przywileje które otrzymują moi grupowicze.

-wizytówka w witrynie, wraz z linkiem rekomendującym,